Velik si, kolikor imaš veliko srce!

 

Naše poslanstvo je pomagati ljudem, ki zaradi starosti, bolezni, slabše okretnosti, pomanjkanja časa, potrebnih informacij oziroma sredstev ali pa zaradi kakršnegakoli drugega razloga potrebujejo našo pomoč. Želimo si še okrepiti solidarnostno zavest v družbi ter opozoriti na probleme, s katerimi se soočajo ranljive skupine prebivalstva. Obenem želimo opolnomočiti ljudi, da bodo zmogli in znali prestati tudi grenke preizkušnje, ki jih prinaša življenje.

Pomagamo:
 • pri gospodinjskih opravilih,

 • pri osebni higieni,

 • pri urejanju okolice in delu zunaj hiše ali stanovanja,

 • dostaviti živila iz trgovine ali zdravila iz lekarne,

 • dostaviti že kuhano hrano,

 • pri varstvu otrok,

 • pri premagovanju samote (druženje, spremstva)

                                                                  Več o tem...

Svetovanje in izobraževanje:
 • svetovanja s področja prava in socialnega varstva,

 • informiranje in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev,

 • pomoč in opora pri premagovanju čustvenih stisk,

 • izvensodna mediacija,

 • inštrukcije za OŠ in SŠ,

 • organiziramo delavnice in izobraževanja

                                                                 

                                                                                        Več o tem...